Plavba pro děti

V České republice je nyní 124 dětských domovů. V nich žije více než 22.000 dětí. Jejich život je poznamenán tím, že ne vlastní vinou nemají plnohodnotný domov. I když mají zajištěnu "střechu nad hlavou", podmínky dětského domova jim neumožní prožít to, co prožívají děti v plnohodnotných rodinách.

Nejsme schopni těmto dětem nahradit rodinu, ale můžeme jim dát alespn zlomek toho, co děti vyrůstající doma v rodinách běžně prožívají. Proto jsme se rozhodli organizovat tábory pro děti se zajímavým programem, který má za cíl nejen to, aby děti prožili krásný týden v zajímavém prostředí, ale rovněž posílení sebevědomí dětí a víru v sebe sama a dobré zítřky.

Realizované výpravy

Za peníze utržené prodejem knihy Ve stínu plachet jsme realizovali již 9 výprav.

 

Kniha "Ve stínu plachet"

Koncem roku 2005 vyšla fotografická kniha "Ve stínu plachet". Ta zachycuje na bezmála 300 fotografiích dobrodružnou cestu na plachetnici Blue Thunder ing. Marka Polana z Holandska do Jižní Ameriky. V knize naleznete krásné pohledy na místa, kam se jinak než na plachetnici nedostanete. Blue Thunder vyhrála jako první česká loď v historii prestižní závod přes Atlantik.

Celý zisk z prodeje knih je věnován dětem z dětských domovů, kterým umožní pobyt u moře. Zatím se podařilo zafinancovat prázdniny u moře pro tři dětské domovy.

Náš projekt můžete podpořit objednáním knihy "Ve stínu plachet", která vám přinese i nové pohledy na svět.

©2010 - 2017 GS Agency, v.o.s.