marek@polan.cz

+420 603 872 277

Plavba pro dětiV České republice je nyní 144 dětských domovů. V nich žije více než 22.000 dětí. Jejich život je poznamenán tím, že ne vlastní vinou nemají plnohodnotný domov. I když mají zajištěnu "střechu nad hlavou", podmínky dětského domova jim neumožní prožít to, co prožívají děti v plnohodnotných rodinách.


Nejsme schopni těmto dětem nahradit rodinu, ale můžeme jim dát alespoň zlomek toho, co děti vyrůstající doma v rodinách běžně prožívají. Proto jsme se rozhodli organizovat tábory pro děti se zajímavým programem, který má za cíl nejen to, aby děti prožili krásný týden v zajímavém prostředí, ale rovněž posílení sebevědomí dětí a víru v sebe sama a dobré zítřky.


Krásná den,
Marek Polan

Bumbálka 2023

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 7.8. - 12.8. 2023

Fotogalerie: stáhnout zde

Zobrazit více

Bumbálka 2022

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 31. 7. - 5.8. 2022

Fotogalerie: stáhnout zde

Zobrazit více

Cesta kolem světa 2021

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 8. - 14. 8. 2021

Fotogalerie: stáhnout zde

Zobrazit více

Mars one 2020

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 9. 8. - 15. 8. 2020

Zpráva: stáhnout zde

Fotogalerie: stáhnout zde

Zobrazit více

Bumbálka 2019

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 4. 8. - 10. 8. 2019

Zpráva: stáhnout zde

Fotogalerie: stáhnout zde

Zobrazit více

Tváří v tvář

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 29. 7. -4. 8. 2018

Zpráva: stáhnout zde

Zobrazit více

Jistě

Místo: chata Bumbálka - Krkonoše

Termín: 16. – 12. 8. 2017

Zpráva: stáhnout zde

Píseň: stáhnout zde

STŘEDA: předpověď počasí:

PÁTEK: poděkování Životu:

Zobrazit více

Dva světy

Místo: chata Bumbálka – Krkonoše

Termín: Termín: 7. – 13. 8. 2016

Ze dvou míst naší vlasti,
nikdo se nedal zmásti,
dvě skupiny dorazily,
s úsměvem a spoustou síly.

Když trochu se rozhlédli,
do kruhu hned si sedli,
údiv, smích i nuda v tváři,
vprostřed kruhu křišťál září.

V bylinkovém kouři,
co čistí, oči mhouří,
otázka, zda věřit máme,
odpověď už dávno známe.

Prý mluví jenom jeden,
tohle to jestli svedem,
ostatní prý naslouchají,
na hůlku slova čekají.

Ten příběh o dvou světech
zpátky po třech stech létech
v útržcích se dovídáme,
kdo ví, zda ho poskládáme.

V něm Čokan Wambli šaman
co nikým není zklamán,
poznal jasnozřivou ženu,
řek: „Přináší velkou změnu.“


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Cesta aneb Náhody nejsou

Místo: Chata Bumbálka - Špindlerův Mlýn

Termín: 15. – 21. 8. 2015

V pořadí celkem 12. akce v rámci Plavby pro děti a důvěrně známá chata Bumbálka. Ze Zvíkova přispěchala skupina sedmi děvčat a jednoho chlapce pod ochrannými křídly tety Vlaďky, Ústí vyslalo dvě děvčata a šest chlapců a zdatného pečovatele strejdu Petra. Z Moravy stejně jako loni dvě dítka a jedna babička, místní zastoupil téměř všem dětem známý syn majitelů chaty Bumbálky. Pořadatelská rodina byla letos pevně připoutána k farmě Noe, takže se nepodařilo se s nimi potkat.

Letošní ročník se nesl ve znamení inspirace přírodními národy – prostotou života, jejich vztahem k přírodě, k ostatním lidem i k sobě samým. Stejně jako přírodní národy i my jsme zasedli a sedávali v kruhu. Ze všech vlastností kruhu jsme čerpali hlavně vzájemné propojení, rovnocennost všech jeho účastníků, učili jsme se vzájemné úctě a respektu. Učili jsme se mluvit, učili jsme se cítit, učili jsme se naslouchat. Stejně jako přírodní národy jsme oslabili či zcela vymazali obsah slova „náhoda“ – náhody nejsou.

Letošní ročník se také nesl ve znamení vysokého věkového průměru účastníků, který byl necelých 14 roků. Věk, který v životě člověka obvykle přináší přerod z jedné fáze života do další, často provázený nelehkými zkouškami a pocity odcizení, osamocení, nepochopení, vzdoru proti všemu a všem, dokonce nejčastěji proti sobě samému. Když se takové období odehrává v životě člověka, který prošel ne právě ideálním rodinným prostředím, může to být období o to těžší.

Letošní ročník jsme měli úmysl vzít na pomoc hudbu. Ne pouze jako příjemného průvodce, ať už v podobě táborových písní, hry na kytaru, nebo dunících mobilů snažících se reprodukovat zvuky moderní hudby. Chtěli jsme od hudby víc – léčení. Proto byla ústřední součástí programu návštěva muzikoterapeutů Honzy a Lenky z Trutnova, kteří v souladu s celostním přístupem k muzikoterapii umožnili spustit řadu zjevných i neviditelných procesů očist a proměn ve všech účastnících, lektory nevyjímaje. Úmysl se podařilo měrou vrchovatou naplnit – připravit vhodnou půdu pro léčivé setkání s paní Muzikou mimo jiné i výrobou vlastních přírodních nástrojů, naplno prožít její přítomnost v bubnech, koncovkách, tibetských miskách, gongách, dešťových holích, didgeridoo a dalších exotických nástrojích, a udržet ladění i po zbytek týdne.

Letošní ročník se nesl ve znamení únavy. Ne oné dobře známé pomíjivé dětské únavy, která v jedné chvíli brání dětem udělat další krok, po čtvrt hodině odpočinku mohou ale dvě hodiny bez přestání otřásat chatou v základech. Letos to bylo jiné. Snad kvůli počasí s extrémně horkým létem, snad hloubkou otvíraných témat a dotýkaných niter. Kdo ví?


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Křižovatky

Místo: Chata Bumbálka - Špindlerův Mlýn

Termín: 10. – 16. 8. 2014

V pořadí celkem 11. akce v rámci Plavby pro děti svolala své účastníky opět na chatu Bumbálka. Krkonošské volání poslechlo devět dětí se strejdou Petrem, ze Zvíkovského Podhradí pět děvčat s tetou Vlaďkou. Moravu zastupovali dva dětští účastníci z lektorské rodiny a jednou babičkou, v průběhu týdne se k nám přidalo i děvčátko od jedné rodiny trávící dovolenou na Bumbálce a domácí zastupoval občas syn bumbálkovských pečovatelů. A samozřejmě osazenstvo Blue Thunder, s myšlenkami letos upnutými ke svému nejmladšímu dítku – farmě Noe.

Chata Bumbálka tradičně otevřela náruč a pro tento ročník se hned první den společenská místnost proměnila v divadelní scénu, kostymérnu, hlediště, dílnu, taneční parket, filmový ateliér a řadu dalších funkcí.

Celý týden se nesl ve znamení prostého cíle: k budoucímu světoznámému muzikálu Křižovatky – na Broadway počítáme s uvedením pod názvem Crossroads – bylo nezbytné vybrat ze zájemců kmenovou skupinu herců, tanečníků a zpěváků a natočit s nimi titulní píseň muzikálu včetně videoklipu. Svět showbusinessu žádá své.

Úkol to nebyl lehký, uchazečů je v tomto castingu celkem patnáct, všichni úspěšní musí ovládat všechny dovednosti společně – herectví, zpěv a tanec – jak se ostatně od muzikálových herců očekává…

Za Křižovatkami se ukrýval úmysl zbavit dětí strachu a ostychu z vystoupení před známými i neznámými lidmi, nabídnout příležitosti k vciťování se do různých situací, postav a jejich charakteru. Aby to pro ně bylo přitažlivější, byly obklopeny bohatým šatníkem převleků a kostýmů, měly k dispozici profesionální zvukovou aparaturu a cíl – uspět v castingu a natočit videoklip.

A v tom všem divadelním, tanečním a pěveckém dění byl úmysl rozkrývat a upozorňovat na desítky a stovky situací, ve kterých se každý člověk ocitá a ve kterých se rozhoduje o dalším postupu. Nabídnout dětem uvědomění, kolik křižovatek na své životní pouti denně procházejí, kolikrát volí další cestu. A zdůrazňovat, že volba cesty musí vycházet z nejhlubšího přesvědčení každého poutníka a je nezbytně svázaná s odpovědností za svou volbu, za její důsledky, za radosti i strasti, které na zvolené cestě čekají. Bez výjimky, bez ohledu na cokoliv – věk, pohlaví, vyznání, národnost, sociální či rodinnou situaci.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

TAJEMSTVÍ KRAKONOŠOVI BRUUMBÁSLKY

Místo: Chata Bumbálka - Špindlerův Mlýn

Termín: 15. - 21. 8. 2013

V pořadí osmý ročník letní Plavby pro děti přivedl účastníky opět do krásného prostředí našich nejvyšších hor. Z domova v Ústí nad Labem přicestovalo deset odvážlivců s průvodcem, z domova ve Zvíkovském Podhradí také deset se dvěma průvodkyněmi. Mezi děti ve věkovém rozmezí 6-16 let se zamíchali ještě tři kluci od patronů ve věku 3-8 let, dvouměsíční děvčátko se ke své účasti většinou nevyjadřovalo. K výpravě patřili ještě čtyři patroni, jedna opatrovatelka nejmladšího děvčátka a jedna babička. A na čas také osazenstvo nedaleké chalupy Blue Thunder – iniciátoři celé akce.

Útočištěm pro letní dobrodružství se všem stala chata Bumbálka, zasazená v Čisté Stráni nedaleko Špindlerova Mlýna. Vyznačuje se tím, že vše je v ní domácké a příjemné – majitelé, kuchyně, kuchaři. Patron Olda připravil pro děti napínavý program plný příprav na brzy začínající školu, ve kterém se překvapivě střídají přírodní vědy s literární naukou a studiem zákoutí české gramatiky. Jenže… jenže když mu hned v úvodu z knihy vypadl podivný list, vše dostalo zcela nečekaný obrat!


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Plavba kolem světa aneb Volvo ocean race

Místo: Chata Bumbálka - Špindlerův Mlýn

Termín: 5.8. - 12. 8. 2012

Program lektorsky zajišťovali: Lenka a Marek Polanovi

Letošní, již sedmý ročník letního pobytu dětí z dětských domovů, jsme pojali jako moderní a nám důvěrně známý závod kolem světa.

Cesty se zúčastnilo 12 dětí a dva opatrovníci z dětského domova Zvíkovské Podhradí a 10 dětí a jeden opatrovník z dětského domova Ústí nad Labem, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme, k nimž přibyly naše tři dcery a synovec.

Jako zázemí jsme dětem vybrali chatu Bumbálku s velmi ochotným personálem a jako základna nám sloužila naše chata Blue Thunder, místo, které nám umožňuje využít krásu přírody i potenciál známého prostředí.

Na každý den jsme připravili dětem díl mapy s plánem cesty na další den, který děti dle daných indicií hledaly v okolí stráně“ ČISTÁ VODA“. Večer jsme s dětmi diskutovali, možnosti i záludnosti trasy, probírali jsme zvolenou taktiku, směry větrů, proudů, přílivů a odlivů, navigaci a princip plavby na plachty.

Celý program nám zpestřovali naši dva koníci- Jasmín a poníčka Astru, o které se děti staraly a někteří z nich i poprvé v životě ochutnali pohled na svět z koňského hřbetu.

 

Neděle

Příjezd, ubytování, seznámení.

Rozdělní dětí do teamů - vyhověli jsme přání dětí a ponechali je ve dvou teamech Zvíkov vs. Ústí alias Tučňáci vs. Swen.

Teamy si zvolili své jméno,rozdělily hodnosti (kapitán, kormidelník, lodní důstojník…) a nakreslily si své lodní uniformy (trička).

Marek měl krátkou přednášku o přípravě na plavbu a promítání filmů z Volvo ocean race.

Nakonec děti počítaly, jakou hotovost potřebují na cestu do Anglie, odkud nazítří vyplouvají.

Pondělí - Jižní Amerika

Děti si vyrobily a vztyčily své lodní vlajky a vypluli jsme na první etapu do jižní Ameriky.

Během cesty zjišťujeme podnebí, jazyk, měnu, rozlohu a další nezbytnosti určeného cíle.

Odpoledne vyrážíme na túru-Špindlerův Mlýn-Medvědín – Mísečky - základna. Cesta prověřila statečnost, spolupráci a podporu jednotlivých teamů.

Úterý - Antarktida

Schopnost přežít v nehostinné a studené Antarktidě jsme měli možnost vyzkoušet hned zrána, při hře, kdy na sebe děti navlékly co nejvíce kusů oblečení a „putovaly“ na základnu.

Dopolední výcvik na koních byl potom příjemným osvěžením.

Odpoledne si teamy staví iglú a na základně pečeme koláče pro celou výpravu.

Středa - Austrálie

Na středu jsme si naplánovali úkol nejtěžší. Zdolání nejvyšší hory ČR-Sněžky.

Vrcholový team vyrazil v 8hod s Markem a strejdou Petrem na autobus na Špindlerovku, odkud už je čekalo 28km pěšky na Sněžku a zpět na základnu.

V náročném terénu - plavbě - se všichni osvědčili jako schopní námořníci - navigátoři,ale zejména posádka, která se vzájemně podporuje a pomáhá si.

Druhý, neméně schopný team mladších plavčíků se s Lenkou vydal na pochod na farmu Hucul, kde jsme strávili několik příjemných hodin mezi zvířátky ve volném výběhu, která zároveň slouží jako hřiště dětem.

Čtvrtek - Indie

Po včerejším výstupu na horu, jsme zvolili lehce odpočinkové, výtvarné dopoledne.

Z barevných písků si děti vysypávaly mandaly, které jsme navečer symbolicky rozprášili do větru.

Odpoledne se děti pantomimou musely vykoupit ze zajetí nepřátelských kmenů.

A všichni už se těšili na večer, na noční stezku odvahy, ozářenou pochodněmi.

Pátek - Afrika

Doplnění proviantu při ztenčujících se finančních možnostech teamů prověřilo schopnost námořníků přizpůsobit se dané situaci, spravedlivě rozpočítat peníze a proviant a ukázalo na možnost doplnit potravu o dary přírody, takže odpoledne opět pečeme-tentokrát borůvkové koláče pro oba teamy.

Závěrečný táborák v lehce nostalgickém duchu s předáváním diplomů a vypouštěním balonků přání nás naladil na blížící se konec závodu.

 

Celý tábor jsme si všichni moc užili, naučili se nové dovednosti a získali i nové poznatky z přírody, cestování, zeměpisu, starosti a péče o koně.

Oceňujeme především nádherou spolupráci a nezištnou pomoc dětí mezi sebou, nadšení a elán do všeho dění a podporu vychovatelů.

Je to vždy i úžasná lekce pro naši rodinu.

 

Naše díky patří i ing. Davidu Polanovi, který se spolupodílel na financování letošního ročníku Plavby pro děti.

 

 

Zpracovala: Lenka Polanová


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Malý princ

Místo: Březník

Termín: 20. - 27. 8. 2011

Jak již název letošní Plavby pro děti napovídá, byl tematicky laděn podle knihy Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Děti se setkali s příběhem letce, spolu s kterým se ocitli na začátku akce na poušti. Společně se seznámili s Malým princem a vyzkoušeli si jaké to je starat se o svoji květinu, ochočit si lišku nebo najít studnu.

Akce se konala v příjemném prostředí areálu Pod Lamberkem nedaleko obce Březník. Okolí nám nabídlo rozmanitý terén, takže jsme měli možnost hrát hry a dělat různé aktivity na louce, v lese či u vody.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Špindlerův Mlýn 2010

Místo: Chata Bumbálka, Špindlerův Mlýn

Termín: 22. – 28. 8. 2010

Do rozjetého projektu Piráti z Karibiku jsme nastoupili jako nováčci a tak jsme se možná nejvíc naučili my, instruktoři.

Z obou dětských domovů dorazily stejně početné výpravy 10 dětí a 2 vychovatelů. Věk dětí se pohyboval od 6 – 17 let a během kurzu jsme dokonce oslavili jeden vstup do dospělosti. Věk vychovatelů mi není znám, ale elán, se kterým postupem času všichni běhali po lese, věkové rozdíly mezi dětmi, instruktory i vychovateli téměř smazal. Ubytováni jsme byli na horské chatě Bumbálka. Ochota personálu neměla konce a kdo si přivezl předsevzetí zhubnout, ten ho holt musel ještě o týden posunout.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Cesta ke hvězdám

Místo: Klucanka - Dedov

Termín: 7. – 14. 8. 2009

V pořadí již čtvrtý ročník letní týdenní akce Plavby pro děti se uskutečnil v termínu 7. - 14. 8. 2009. Jako místo realizace bylo vybráno rekreační zařízení Klucanka - Dedov. Letošní programová náplň byla svým způsobem odlišná od předešlých akcí především novým neotřelým pojetím práce s dětmi. Naší snahou bylo oprostit se od zaběhlého systému dělení do stálých týmu, které v průběhu motivovaného programu již nelze měnit. Využili jsme proto myšlenku Jiřího Choura a nechali se inspirovat jeho „Cestou ke hvězdám“. Tato zpráva přináší krátký a zdaleka ne vyčerpávající průřez průběhem celé akce.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Yetti 2008 - Tentokrát se sněhem …

Místo: chata Blue Thunder - Špindlerův Mlýn

Termín: 11. -14. 1. 2008

Program letošního čtyřdenního kurzu pro děti z Dětského domova Ústí nad Labem navazoval na předcházející akci, která proběhla v roce 2007. Tentokrát tvořily základ programu outdoorové aktivity v zimní přírodě. Převážná část aktivit byla zaměřena na zdokonalování již stávajících dovedností a podporu sebedůvěry dětí ve své schopnosti.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Pod pirátskou vlajkou II

Místo: dětský tábor Tučapi

Termín: 11. – 19. 8. 2007

Hlavním cílem našeho programu bylo navázat na úspěšnou akci, která proběhla v roce 2006, a pokračovat v posílení sebevědomí dětí a jejich důvěry ve své schopnosti, sebeprosazení a aktivní uplatnění v kolektivu formou outdoorových a indoorových her a aktivit.

Strukturu programu tvořily jednotlivé etapové sekce, vztahující se k motivačnímu příběhu, doplněné o drobné hry určené hlavně k úvodům a navození herní atmosféry. Dále bylo využito her a aktivit soutěžního i nesoutěžního (kooperativního) charakteru, zaměřených jak na fyzické a psychické schopnosti a dovednosti, tak na rozvoj tvořivosti dětí.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Yetti 2007 - Tajemství expedice Dr. Womáčky

Místo: chata Blue Thunder - Špindlerův Mlýn

Termín: 18. -21. 1. 2007

Program čtyřdenního kurzu pro děti z Dětského domova Ústí nad Labem tvořil motivovaný příběh zaměřený na uvolnění a pobavení dětí, rozvoj jejich fyzických schopností a posílení různých dovedností. Součástí programu bylo posílení konkrétních životních zručností, a tomu byly přizpůsobeny i zvolené aktivity.


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Pod pirátskou vlajkou

Místo: dětský tábor Tučapi

Termín: 12. – 19.8.2006

Hlavním cílem programu bylo posílení sebevědomí dětí a důvěry ve své schopnosti, sebeprosazení a aktivní uplatnění v kolektivu formou outdoorových a indoorových her a aktivit.

Program byl motivovaný příběhem z druhé poloviny 17. století, kdy vypukají koloniální války o Ameriku, a kdy Španělé odvážejí ukořistěné zlato z jižní a střední Ameriky přes moře do Evropy. Jedna ze španělských lodí byla cestou po moři bouří poškozena, a proto Španělé zlato ukryli na ostrově. Aby místo uložení pokladu nebylo zapomenuto, vytvořili mapu, která měla sloužit k jeho znovunalezení. Kvůli bezpečnosti pokladu byla mapa rozdělena na několik částí, a každá z nich cestovala do Evropy na jiné lodi. Nikdo už neví, co se cestou stalo, zda byla flotila napadena piráty, nebo ji zastihla silná bouře, ale do svého cíle nikdy žádná z lodí nedoplula ….


Čtěte celou zprávu

Zobrazit více

Kniha "VE STÍNU PLACHET" - autor Marek Polan

V roce 2014 jsme se my, Lenka a Marek Polanovi, společně s dcerami Viktorií (3 roky) a Amelií (1 rok) vydali na cestu kolem světa s lodí Blue Thunder.

Cesta začala v roce 2004, kdy jsme Atlantic jako účastnik známého závodu ARC 2004 Gran Canaria- Saint Lucia, kde se jí podařilo jako první české lodi v historii tohoto závodu zvítězit.

I přes všechna opatření nás jsme se nevyhnuli ani pirátům, kteří nám vzali přívěsný člun s motorem a surfařské vybavení.

Na svých cestách jsme zachycovali příběhy plachetnice, moře a lidí nejen v lodním deníku, ale také ve fotografiích. Jak přibývaly námořní míle, přibývaly i fotografie. A tak jsme se rozhodli vydat knihu. Ta je nejen zajímavým příběhem dnes již slavné české plachetnice, ale krátkými příběhy přibližuje také lidi, které jsme na svých cestách potkali a místa, která jsme během 6 000 námořních mil dlouhé plavby navštívil.

Knihu můžete si ji objednat přímo zde. Veškerý zisk z prodaných knih jde do projektu „Plavba pro děti“.

O lodi Blue Thunder

Blue Thunder je originál, který byl vyroben na zakázku dle osvědčených plánů známé konstrukční kanceláře Van de Stad Design. Modelové označení Samoa 48 nese na světě kolem 30 vyrobených lodí. Nemálo z nich má za sebou cestu kolem světa a expedice v severních a jižních oblastech zeměkoule.

Délka lodi je 14,6 m, její šířka 4,6 m, ponor 2 m a celková váha 21 t. Plocha hlavní plachty 70 m2, kosatky 48 m2 a spinakeru 170 m2. Lodní motor má výkon 92 koní, do nádrží se vejde 600 litrů nafty a 1000 listrů vody. Na lodi je místo až pro 6 lidí ubytovaných ve třech pokojích.

Model Samoa 48 je jednou z nejznámějších mezi 18 modely, které konstruktéři nabízí. Loď, kterou vám představujeme je stejně jako ostatní Van de Stadty stavěna do posledního puntíku na zakázku podle požadavku majitele.

Trup naší lodi byl vyroben u prestižní holandské loděnice Vitters Shipyard, která vyrábí především velké hliníkové jachty s délkou kolem 140 stop. Interier byl zhotoven u specializované lodní umělecké dílny Van Veen rovněž v Holandsku. Materiály, z kterých se staví tento typ lodí, jsou nejčastěji hliník a ocel. Tento model je vyroben z hliníku.

Publikované články z cest
O závodu ABC

Objednávka knihy

Tento formulář slouží pro závaznou objednávku Knihy VE STÍNU PLACHET autora Marka Polana.
Cena jednoho výtisku 999,-Kč včetně poštovného a balného.
Pro vyřízení objednávky je nutné vyplnit všechny položky.Partneři
Kontakty

Marek Polan – Farma Noe

Adresa: Březina 310, 679 05 Březina, Česká republika

Telefon: +420 603 872 277

E-mail: marek@polan.cz